Sunday, August 05, 2012

Sunday, May 27, 2012

سروده ای تازه از استاد محمد قهرمان
.
 پنهان تر از پنهان .... !!... ه

Monday, April 30, 2012

 بیا به میهمانی من!ا


 خوشحالیم که باز هم با استفاده از لطف سرور ادیب و اهل شعر مان در خراسان ایران، چند غزل ناب از تازه سروده های استاد قهرمان راهر چند با تآخیر! در این پست و پست های بعدی به صاحبدلان مشتاق تقدیم می داریم
  

Sunday, December 25, 2011

عمر دو باره ، سروده استاد محمد قهرمان

به فال نیک گرفتیم که در این لحظه های خواص از سال یعنی همزمان بارسیدن خبر های شاد مربوط به برگزاری جشن میلاد مسیح در سراسر جهان ، به لطف سرور ادب دوست از خراسان ِِ ایران سه غزل ناب از تازه ترین سروده های استاد محمد قهرمان هم به دفتر مرکزی پیام آشنا رسید - با تشکر فراوان از سرور ادب دوست و چون همیشه دست مریزاد گویان به استاد عزیز ، غزل ها را به ترتیب در پست زیر و پست های بعدی می خوانیم!ا